Danas počinje primjena zabrane pušenja u zatvorenom javnom prostoru

BiH Novo

U Federaciji BiH danas počinje primjena Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, kojim je propisana zabrana pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom prevozu, kao i u privatnim sredstvima prevoza u kojim se nalaze maloljete osobe.

Detalji iz zakona

(1) Pušenje se zabranjuje u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom prijevozu.
(2) Zabranjuje se upotreba duhanskih proizvoda za pušenje u privatnim sredstvima prevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe.

Član 6.
(Osiguranje provođenja zabrane pušenja)

(1) Provođenje zabrane pušenja obavezni su osigurati vlasnik i korisnik prostora, odnosno mjesta iz člana 5. ovog zakona u kojem je pušenje zabranjeno (u daljnjem tekstu zakona: vlasnik i korisnik prostora, odnosno mjesta).
(2) U prostorima i mjestima iz člana 5. ovog zakona gdje je pušenje zabranjeno (u daljnjem tekstu: prostori i mjesta gdje je pušenje zabranjeno) mora biti postavljen grafički znak zabrane pušenja i tekst koji glasi: “Zabranjeno pušenje”.
(3) U prostorima i mjestima gdje je pušenje zabranjeno, ne smiju biti postavljene pepeljare ili druge posude koje mogu služiti za odlaganje pepela.
(4) U slučaju da lice ne poštuje zabranu pušenja, vlasnik, odnosno korisnik prostora ili mjesta u kojem je pušenje zabranjeno dužan je lice:
a) opomenuti;
b) uskratiti uslugu;
c) zatražiti od lica da napusti prostor.
(5) U slučaju da lice iz stava (4) ovog člana ne ispoštuje zabranu pušenja i nakon što vlasnik, odnosno korisnik prostora ili mjesta u kojem je pušenje zabranjeno postupi po ovlaštenju iz stava (4) tač. od a) do c) ovog člana, vlasnik odnosno korisnik prostora ili mjesta u kojem je pušenje zabranjeno dužan je kontaktirati nadležni organ.
(6) U ugostiteljskim objektima, osim vlasnika i korisnika prostora, provođenje zabrane pušenja obavezna je osigurati i osoba zadužena za poslovanje objekta, a po odredbama st. (1) do (5) ovog člana. U slučaju iz stava (5) ovog člana, vlasnik, odnosno osoba zadužena za poslovanje objekta dužni su kontaktirati nadležni organ – sanitarnu inspekciju. Svaki ugostiteljski objekat donosi odluku o zabrani pušenja, u kojoj se navodi ime i prezime vlasnika, odnosno osobe zadužene za poslovanje objekta, kao odgovorne osobe za provođenje navedene odluke.

POGLAVLJE III. – IZUZECI OD ZABRANE PUŠENJA U JAVNIM PROSTORIMA

Član 7.
(Izuzeci od zabrane pušenja)

(1) Pušenje je dozvoljeno za korisnike usluga u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, u drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju osobama sa duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starih osoba, kao i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne, ako i kada mogu biti uspostavljene posebne prostorije za pušenje odvojene od nepušačke zone.
(2) Pušenje je dozvoljeno na aerodromu, i to u posebnom prostoru za pušenje.
(3) Pušenje je dozvoljeno u posebnim, za pušače određenim prostorima za smještaj gostiju u skladu sa propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, o čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja. U objektu u kojemu se isključivo poslužuje piće, vlasnik odnosno korisnik objekta može prostor za posluživanje odrediti pušačkim prostorom, o čemu u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.
(4) Odluku o dozvoli pušenja u smislu st. (1), (2) i (3) ovog člana donosi vlasnik, direktor ili druga odgovorna osoba ugostiteljskog objekta, ustanove, odnosno aerodroma. Prilikom donošenja odluke moraju se uzeti u obzir interesi i zdravstvene potrebe nepušača.
(5) U posebno određenim prostorijama ili ograđenim prostorima za pušenje u prostorima iz st. (1), (2) i (3) ovog člana mora biti osigurana zaštita nepušača od izloženosti duhanskom dimu, putem osiguranja potpune fizičke odvojenosti prostora za pušenje i uz adekvatne ventilacijske sisteme. Površina prostora i prostorije za pušenje u odnosu na veličinu objekta, određuje se pravilnikom ugostiteljskog objekta, ustanove, odnosno aerodroma. U ovim prostorijama zabranjeno je služiti hranu.
(6) U prostorijama i prostorima za pušenje iz st. (1), (2) i (3) ovog člana moraju biti postavljena jasno vidljiva upozorenja koja se sastoje od grafičkog znaka dozvole pušenja i teksta koji glasi:,,Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje”.
(7) Federalni ministar zdravstva (u daljnjem tekstu: ministar) donosi podzakonski akt kojim se propisuju uslovi za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja utvrđenih ovim članom.

(tuzlarije.net)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)