Poziv za savjete mjesnih zajednica Grada Tuzle za prijem u članstvo

Novo Tuzlanski Kanton

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava da je Mreža aktivnih zajednica u skladu sa svojom misijom, pravilnikom o članstvu i strateškim planom širenja svog djelovanja otvorila  poziv za prijem novih zajednica u svoje članstvo. O kriterijima procesa učlanjenja možete se informisati u tekstu poziva koji je sastavni dio ove informacije, a prenosimo ga u cijelosti:

Poziv za savjete mjesnih zajednica Grada Tuzla u članstvo Mreže aktivnih zajednica

U skladu sa svojom misijom, pravilnikom o članstvu i strateškim planom širenja svog djelovanja Mreža aktivnih zajednica otvara poziv za prijem novih zajednica u svoje članstvo. O kriterijima procesa učlanjenja u nastavku teksta.

Ko su članice Mreže aktivnih zajednica?

Mreža aktivnih zajednica trenutno broji 23 članice, aktivnih zajednica sa područja 8 općina/gradova Tuzlanskog kantona u kojima djeluju Lokalne grupe za razvoj i to: Gornja Tuzla, Simin Han, Lipnica, Kreka, Solina, Par Selo, Dobrnja, Kiseljak, Tušanj, Dragunja, Brčanska Malta  (Grad Tuzla); Turija, Hrvati (Grad Lukavac); Donje Dubrave (Grad Živinice); Seljublje, Kalesija (Općina Kalesija); Tinja  (Grad Srebrenik), Čelić, Šibošnica, Nahvioci (Općina Čelić), Škahovica (Općina Gračanica), Klokotnica (Doboj Istok), Banovići (Banovići),

Lokalna grupa za razvoj zajednice je  ključni element u planskom procesu razvoja zajednice. To je dobrovoljno formirana neformalna grupa aktivnih građana koju čine predstavnici svih društvenih subjekata u jednoj zajednici (mjesna zajednica, škola, ambulanta, društveni dom, predstavnici sportskih, kulturnih i drugih udruženja kao i drugih neformalnih grupa građana kao što su sekcije žena, penzionera, mladih i sl.)  koji žele razvijati svoju zajednicu kroz demokratski dijalog, aktivno građansko učešće i organizovanje za unapređenje društvene kohezije i uslova življenja u zajednici.

Šta zajednice članice dobijaju članstvom u Mreži aktivnih zajednica?

  • Podršku u provedbi modela ABECEDA ORGANIZIRANJA

Zajednice članice dobijaju organizaciono-savjetodavnu podršku za provedbu modela organiziranja zajednice što podrazumjeva: izgradnju i formiranje tima aktivista u zajednici tj. formiranje lokalne grupe za razvoj, mapiranje i analizu potreba zajednice kroz izradu akcionog plana zajednice, podršku u provedbi i praćenju realizacije akcionog plana zajednice, podršku u organizaciji i realizaciji sastanaka, skupova, i drugih društvenih manifestacija, te podršku u evaluaciji jednogodišnjeg procesa.

  • Jačanje kapaciteta  lidera i aktivnih građana u oblasti organiziranja zajednice

Tokom godine Mreža aktivnih zajednica će organizovati različite treninge i radionice za jačanje kapaciteta lidera (treninzi i edukacije u oblasti organiziranja građana, učešća građana, a posebno mladih u donošenju odluka, projekt menadžmentu, liderstvu, timskom radu, komunikaciji, itd).

  • Poticanje saradnje i razmjene iskustava među zajednicama članicama Mreže

Predstavnici lokalnih grupa članica imat će priliku da učestvuju u studijskim posjetama, zajedničkim sastancima na kojima će se upoznati sa primjerima dobre prakse i načinima rješavanja problema u drugim zajednicama. Također, predstavnici lokalnih grupa imat će priliku da učestvuju na građanskim forumima i konferencijama koje će aktuelizirati zajedničke probleme i teme.

  • Pristup Fondu za aktivne zajednice

Zajednice članice Mreže aktivnih zajednica imaju pravo pristupa sredstvima Fonda za aktivne zajednice Fondacije tuzlanske zajednice. Sredstva su namjenjena za podršku organizaciji društvenih manifestacija, realizaciji malih akcija u zajednici kao i za podršku realizaciji dugoročnih projekata od vitalnog interesa za zajednicu.


Koje su obaveze članica Mreže:

Članstvo u Mreži nije trajno i članice Mreže moraju ispunjavati sljedeće obaveze i odgovornosti:

  • Redovno organizirati sastanke Lokalne grupe za razvoj zajednice (minimum 6 sastanaka na godišnjem nivou), te da učestvuju na sastancima radnih tijela i zajedničkim aktivnostima (forumi, studijske posjete, treninzi, radionice, konferencija, skupština) u organizaciji Mreže aktivnih zajednica.
  • Delegirati koordinatora tj. predstavnika svoje zajednice u koordinacionom odboru Mreže (svaka zajednica članica Mreže imenuje osobu koja je spona u komunikaciji između zajednice članice i Mreže)
  • Redovno pismeno izvještavaju programsko osoblje MAZ-a o aktivnostima i radu svoje Lokalne grupe za razvoj
  • Ažurno izmirivati obavezu plaćanja godišnje članarine (100 KM na nivou Lokalne grupe za razvoj zajednice).
  • Ponašati se  odgovorno i u skladu sa vrijednostima Mreže aktivnih zajednica pri obavljanju preuzetih obaveza
  • Promovirati i doprinositi ugledu Mreže aktivnih zajednica

Ko može pristupiti Mreži aktivnih zajednica-kriteriji?

Poziv je otvoren za sve mjesne zajednice sa područja TK pri ćemu će prednost pri odabiru imati:

Područja u kojima već postoji osnovna  saradnja  ili preduslovi za stvaranje trajnih  partnerstava između savjeta MZ, javnih institucija, udruženja i neformalnih grupa građana i/ili gdje su lideri iz ovih organizacija/institucija spremni da zajednički rade na jačanju tih partnerstava za dobrobit stanovnika i unapređenje uslova življenja.

Mjesne zajednice koje su suočene sa problemima i kojima prijeti rizik od društvene isključenosti (npr. nepovoljna socijalna i finansijska situacija stanovnika; velika udaljenost od centra općine/grada i nedostupnost javnih usluga i servisa; veliki broj stanovnika ugroženih kategorija; nerješena osnovna infrastruktura i životna pitanja kao što su snabdijevanje pitkom vodom, strujom, zdravstvene usluge, dostupnost obrazovnih insititucija…)

Područja u kojima lideri iz različitih sfera života žele da razvijaju zajedničku viziju razvoja i uključuju sve  predstavnike građanskih grupa a posebno  mlade i žene u planski razvoj zajednice kroz zajedničke edukacije, sastanke i pokretanje i vođenje akcija.

Kako aplicirati?

Aplicirati mogu zajednice u kojima postoji inicijalni aktivizam građana i aplikaciju mogu podnijeti zajednički predstavnici minimum tri subjekta/ organizacije/ institucije koje su spremne na međusobnu saradnju i provedbu modela organiziranja kroz članstvo u Mreži aktivnih zajednica. Akteri tj. subjekti u zajednici mogu biti: savjet/ vijeće MZ, škola, društveni dom, udruženja građana, omladinska udruženje, ambulanta, aktivne neformalne grupe građana i sekcije.

KORAK 1: Pozivaju se akteri u zainteresovanim zajednicama da se jave na email: maz@maz.ba ili Viber Chat broj 062 328 162 za eventualna dodatna pitanja i  informacije.

KORAK 2: Popuniti online formu PRISTUPNI FORMULAR (google.com) najkasnije do 04.februara 2024. (link možete naći na našoj Facebook i Web stranici www.maz.ba)

KORAK 3: Prisustvovati na dvodnevnom treningu ‘Abeceda organiziranja zajednice’ (minimalno 2 osobe iz zajednice). Trening će se organizirati 17. – 18.  februara 2024.

Pristigle prijave će razmatrati Skupština Mreže aktivnih zajednica koji donosi odluku o Prijemu zajednica u uslovno članstvo. Zajednice u Uslovnom članstvu prolaze proces učlanenja uz podršku Tima mentora MAZ-a. Konačnu odluku o prijemu novih zajednica u članstvo Mreže aktivnih zajednica Upravni odbor će donijeti tokom mjeseca marta 2024.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

(tuzlarije.net)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)